Tuesday, 9 April 2013

Piagam Pelanggan


Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Batu 3, Kluang berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

Ø  Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti dan seimbang.
Ø  Memastikan wujudnya budaya sekolah penyayang dan prihatin memenuhi kehendak ibu bapa dan masyarakat.
Ø  Memastikan semua murid yang tamat persekolahan di sekolah ini mempunyai ilmu.
Ø  Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk kecemerlangan sahsiah murid.
Ø  Memberi layanan dan perkhidmatan sebaik mungkin kepada ibu bapa dan masyarakat.
Ø  Bersedia menerima pandangan, teguran dan sumbangan yang membina daripada setiap pelanggan.


No comments:

Post a Comment